Uw praktijk in BV-vorm, maar per wanneer?

Niet waarom, maar daarom … De inbreng van je eenmanspraktijk (of van je persoonlijke aandeel in een maatschap) in een besloten vennootschap (BV) vindt meestal uit financiële overwegingen plaats. Je verwacht bijvoorbeeld dat de praktijkwinst over 2010 zodanig hoog is dat jr beter af bent met een tarief aan vennootschapsbelasting van maximaal 25,5% (met inachtneming van een zakelijk salaris voor jezelf) dan met heffing van inkomstenbelasting over je totale praktijkwinst. De inkomstenbelasting loopt immers op tot 52%! Dan is omzetting van je onderneming (of ondernemingsaandeel) in een BV een optie. Maar hoe dan verder en per wanneer?