Nu eind aan BV-winstschattingsplicht

Schatting
Binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar moesten ondernemers hun schatting inleveren, maar die plicht is nu helemaal vervallen. Nu is namelijk de schatting voor ondernemingen (BV’s) in de vennootschapsbelasting afgeschaft. Mogelijk heb je zelf nooit iets gemerkt van die schattingsplicht omdat jouw accountant dat automatisch voor je deed. Maar lees verder hoe de vork nu in de steel zit.

De Belastingdienst gebruikte die schatting vervolgens om vast te stellen of er een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting moest worden opgelegd, en zo ja, voor welke bedrag. De fiscus gaat zich nu dus weer gewoon baseren op de historische winstgegevens die bij hem al bekend zijn.

Alsnog schatten?
In het najaar van 2011 zal de Belastingdienst nagaan of het eventuele ontbreken van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting op grond van historische gegevens terecht is. Daarbij kan worden gedacht aan belastbare winsten van voorgaande jaren. Als dan blijkt dat aan een BV ten onterechte geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting is opgelegd, ontvangt die onderneming een brief van de Belastingdienst met het verzoek om alsnog een schatting van de belastbare winst te doen.

Gevolgen schatting
Als je nauwkeurig schat, krijg je een voorlopige aanslag 2011 die zodanig is dat je later niets meer hoeft bij te betalen of dat je terugkrijgt als de aanslag definitief wordt.

Rentetikker gaat lopen bij bijbetalen
Dat scheelt je in elk geval rente, want als je moet bijbetalen, betaal je daarover ook heffingsrente vanaf 1 januari 2012. Deze is nu 2,5%, maar hij wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld.

Contact
Om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan te passen of aan te vragen, kun je een formulier downloaden via de website van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl) óf de Belastingtelefoon bellen, op telefoonnummer 0800 - 0543.

Bron: 
ondernemingsdatabank.nl