Lastenverlichting MKB: Nieuwe compromistekst herziening 4e EU-Richtlijn

Op 9 april jl. is tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en een vertegenwoordiging van het Europees Parlement overeenstemming bereikt over de tekst van een herziene 4e EU-Richtlijn (Accounting Directive).

Op 10 juli 2013 zal het Europees Parlement stemmen over de adoptie van deze nieuwe Richtlijn, waarna de lidstaten uiterlijk binnen twee jaar deze Richtlijn in hun nationale wetgeving moeten opnemen.

Micro-ondernemingen (micro´s) mogen door de lidstaten worden vrijgesteld van de meeste verplichtingen die gelden voor kleine rechtspersonen. Micro´s moeten aan twee van de volgende criteria voldoen: balanstotaal niet meer dan € 350.000, netto-omzet niet meer dan € 700.000 en minder dan 10 werknemers. Micro´s moeten balansinformatie publiceren, tenzij deze informatie reeds is opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting en door de Belastingdienst aan het Handelsregister wordt doorgegeven.